Course

Data Manipulation - Turkish (v2019.4)

Bu kursta, en sık karşılaşılan üç veri türü olan dizeler, listeler ve sözlüklerle nasıl veri işlendiği konusu ele alınacaktır.
  • 737 enrolled students
  • March 27, 2023
Not Started

Watch a preview

Data Manipulation - Turkish (v2019.4)

  • 04:00:00
  • Downloadable resources available
  • Diploma of Completion included
Start Learning Now

Course details

Difficulty Level

Beginner

Language

Turkish

Completion time

04:00:00

Product covered

Studio

Hedef Kitle: RPA Geliştiricileri

 

Öğrenme Hedefleri

Bu kursun sonunda aşağıdakileri yapabileceksiniz:

·         Dize değişkenlerini işlemek için en yaygın .NET yöntemlerini kullanma;

·         Liste değişkenlerini başlatmak, doldurmak ve işlemek için belirli yöntemler kullanma;

·         Sözlük değişkenlerini başlatmak, doldurmak ve işlemek için belirli yöntemler kullanma;

·         Dizeleri içeren bazı veri işleme yöntemlerini basitleştirmek için UiPath Studio'daki RegEx oluşturucuyu kullanma.