Course

Variables Data Types and Control Flow - Turkish (v2019.4)

Bu kursta, her yazılım sürecinde temel olan üç yapıyla nasıl çalışılacağı ele alınmaktadır: Değişkenler, bağımsız değişkenler ve kontrol akışı.
  • 775 enrolled students
  • March 27, 2023
Not Started

Watch a preview

Variables Data Types and Control Flow - Turkish (v2019.4)

  • 04:00:00
  • Downloadable resources available
  • Diploma of Completion included
Start Learning Now

Course details

Difficulty Level

Beginner

Language

Turkish

Completion time

04:00:00

Product covered

Studio

Hedef Kitle: RPA Geliştiricileri

 

Öğrenme Hedefleri

Bu kursun sonunda aşağıdakileri yapabileceksiniz:

·         UiPath'te kullanılan en yaygın değişken ve bağımsız değişken türlerini ayırt etme;

·         Bir otomasyon projesi için gereken değişkenleri oluşturma ve gereksinimlere göre özelliklerini yapılandırma;

·         Güvenilir ve etkili otomasyon projeleri oluşturmak için Kontrol Akışı kavramını kullanma;

·         UiPath'ta kullanılan en yaygın kontrol akışı deyimlerini (If deyimi, Döngüler ve Geçiş) ayırt etme ve gereksinimlere göre bunları yapılandırma.