Course

RPA Business Analysis Fundamentals - Turkish

Bu kurs, RPA'da İş Analizinin temelleri hakkında bilgi edinmek isteyen herhangi bir kitleye adanmıştır.
 • 1782 enrolled students
 • December 14, 2022
Not Started

Watch a preview

RPA Business Analysis Fundamentals - Turkish

 • 02:30:00
 • Downloadable resources available
 • Diploma of Completion included
Start Learning Now

Course details

Difficulty Level

Intermediate

Language

Turkish

Completion time

02:30:00

Hedef Kitle: İş Analistleri, İşletme Yöneticileri, Süreç Yöneticileri

Öğrenme hedefleri

Bu kursun sonunda şunları yapabilmelisiniz:

 • Bir RPA uygulamasının her aşamasında bir İş Analistinin rolünü tanımlayın;
 • BA'nın karşılaşabileceği zorlukları anlayın ve bunların üstesinden gelmenin yollarını tanımlayın;
 • RPA ile otomatikleştirmek için en iyi süreçleri belirlemek için bir Fırsat Değerlendirmesi gerçekleştirin;
 • Otomasyon için önerilen süreçleri belgelemede en iyi uygulamaları uygulayın;
 • Bir Süreç Tasarım Belgesini ve diğer ilgili belgeleri ana hatlarıyla belirtin;
 • Bir UAT planı hazırlayın ve koordine edin;
 • Tüm otomasyon yaşam döngüsü boyunca değişiklikleri yönetmede destek.

Gündem:

RPA İş Analisti Rolüne Giriş

 • Süreç nedir? RPA Perspektifi
 • RPA İş Analisti - Rol, Beceriler ve Zorluklar
 • RPA Yolculuğu ve İş Yönetiminin Rolü

Genel Bakış

 • RPA'yı hazırlayın
 • Çözüm tasarımı
 • RPA oluşturun
 • RPA'yı test edin
 • RPA'yı stabilize edin
 • Sürekli İyileştirme